Warsztaty


we współpracy z


zaprasza Higienistki i Asystentki Stomatologiczne do wzięcia udziału w Sesji Warsztatów Praktycznych towarzyszących III Edycji Kongresu Meet the Master.

Satelitarna sesja warsztatowa to dwa dni intensywnej nauki pod kierunkiem specjalistów.


Deepak Simkhada (PhD)
(Wielka Brytania)


dypl. hig.
Magdalena Michałowska


dypl. hig.
Karolina Kopciewicz-Kozicka


dypl. hig.
Jolanta BartoszukRejestracja na sesję warsztatową uprawnia od udziału w dwóch wybranych* warsztatach z trzech dostępnych podczas dwudniowej sesji.

Warsztat I: Understanding periodontal and peri-implant disease and its management
Prowadzący: Deepak Shimkhada (warsztat prowadzony w języku angielskim, tłumaczony konsekutywnie)
(grupa A: sobota, 9 grudnia, godz. 09.30-12.30, grupa B: sobota, 9 grudnia. godz. 13.30 – 16.30)

Warsztat II: Guided Biofim Therapy – protokół postępowania terapeutycznego.
Prowadzący: dypl. hig. Magdalena Michałowska
(grupa A: piątek, 8 grudnia, godz. 13.30-16.30, grupa B: sobota, 9 grudnia. godz. 09.30 – 12.30)

Warsztat III: Idealna wizyta higienizacyjna pacjenta implanto-protetycznego
Prowadzący: dypl. hig. Karolina Kopciewicz – Kozicka, dypl. hig. Jolanta Bartoszuk
(grupa A: piątek, 8 grudnia, godz. 09.30-12.30, grupa B: sobota, 9 grudnia. godz. 13.30 – 16.30)

Podczas rejestracji prosimy o podanie wybranych warsztatów, np. warsztat I grupa A, warsztat II gruba B, etc. maksymalna liczna uczestników.

* miejsca w poszczególnych grupach przyznawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danej grupy w przypadku kiedy liczba zgłoszeń nie osiągnie wymaganego minimum.

Partner Merytoryczny Sesji Warsztatów Praktycznych Dla Higienistek I Asystentek Stomatologicznych